Math Formulas

ייעוץ אקטוארי

הטבות עובדים
לקבלת ייעוץ חייגו 03-915-3102 או מלאו פרטיכם וניצור עמכם קשר בהקדם:

.ההודעה נקלטה. אנו נהיה בקשר בהקדם

החל משנת 2008 חברות ציבוריות מחוייבות בדיווח הטבות עובדים על פי IAS19 (תקן חשבונאות בינלאומי), המבוסס על עקרונות IFRS (תקן דיווח כספי בינלאומי). התקן חל על כלל הטבות העובדים הניתנות לעובד בתמורה לשירותיו (פרט לתשלום מבוסס מניות - אשר מטופל בתקן נפרד) וקובע את הטיפול החשבונאי ואת הגילוי הנדרש לגבי הטבות אלה.

 

ההערכה האקטוארית מתייחסת להטבות שאינן הטבות לטווח קצר, והינה חישוב מורכב של תשלומי הטבות עתידיים, בהתבסס על נתוני העובדים בחברה ועל הנחות עבודה אקטואריות, דמוגרפיות ופיננסיות.

 

את החישוב המלא יש לעדכן אחת לשנה לפחות, במסגרת הדוחות הכספיים לסוף שנה. במסגרת הדוחות הכספיים הרבעוניים ניתן לבצע הערכה מלאה (כמו בדו"חות הכספיים לסוף שנה) או גלגול בלבד (ללא עדכון מלא של כל הנתונים וההנחות), על פי החלטת רואי החשבון.

 

אנו נלווה אתכם בתהליך בדיקת הנתונים וקביעת הנחות העבודה הספציפיות לחברה, נבצע את ההערכה האקטוארית ונספק חוות דעת לרואי החשבון של החברה לצורך הכללתה בדו"ח הכספי.

חוות דעת לבית משפט

  • חישוב הפסדי שכר/פנסיה בגין התנהלות לא נכונה של המעסיק/קרן הפנסיה

  • הערכות אקטואריות הנדרשות במסגרת תביעה של קרן פנסיה/ביטוח לאומי

  • הערכות אקטואריות הנדרשות במסגרת הליך של פשיטת רגל