Husband%20and%20wife%20taking%20off%20an

איזון משאבים

לקבלת ייעוץ חייגו 0545-643-160 או מלאו פרטיכם וניצור עמכם קשר בהקדם:

.ההודעה נקלטה. אנו נהיה בקשר בהקדם

בעבר, חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו בוצעה ישירות ביניהם, ללא מעורבות הגוף המשלם. הדבר עלול היה ליצור חיכוכים בגין צורך בחלוקה חודשית של הקצבה ואי וודאות לגבי עצם קבלת הכספים, בעיקר כאשר מדובר במועד פרישה עתידי.

מטרתו של החוק החדש משנת 2014 היא לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות.

 

חוק זה בא ליעל את תהליך החלוקה, להקטין חיכוכים ולהגן על בן הזוג שאמור לקבל את הכספים. בנוסף לחסכון הפנסיוני, איזון המשאבים יכול לכלול נכסים נוספים כגון: קרנות השתלמות, תוכניות חסכון, הלוואות, יתרת חשבון עו"ש, פדיון ימי חופשה ומחלה, מענקים, נדל"ן, רכבים וכל רכוש משותף אחר.

אנו נלווה אתכם בתהליך מורכב זה בצורה מקצועית, אובייקטיבית ושקופה כלפי שני בני  הזוג, תוך ביצוע אופטימיזציה של תהליך החלוקה כך שיהיה פשוט לביצוע ככל הניתן. אנו נתייחס להיבטי מיסוי והיבטים תפעוליים ונספק לכם חוות דעת ופסיקתא עבור בית המשפט.