Woman hands holding joining pieces conne

אודות

מהרגע הראשון שבו נפגשנו, בראיון הקבלה ללימודי האקטואריה, היה לנו חלום משותף - להקים משרד ייעוץ בגובה העיניים, שיספק מענה מקצועי ועדכני תוך מתן יחס אישי וקשוב.

מאז, התמקצענו והרחבנו את הידע שלנו על מנת שנוכל לספק ללקוחותינו מגוון של שרותי ייעוץ מתקדמים – ייעוץ אקטוארי, ייעוץ פנסיוני וייעוץ משכנתאות.

שם המשרד שלנו SK² מייצג את השותפות שלנו דרך ראשי התיבות הזהים של השמות שלנו באנגלית:

Sigal Kliner ו- Sara Klaiman.

 

אנחנו רוצות להפוך עבורכם את המורכב לפשוט, ולספק לכם פתרונות מקצועיים, אובייקטיביים ומותאמים אישית לכל שלב ושלב בחיים שלכם או של העסק שלכם.

 Sigal  Kliner - סיגל קליינר

 • בעלת רישיון יועצת פנסיונית ממשרד האוצר, אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון

 • חברה בלשכת היועצים הפנסיונים, ישראל

 • חברה במעמד עמית מתמחה בכיר מטעם אגודת האקטוארים בישראל

 • M.A ביחסים בינלאומיים (בהצטיינות) - Kings College, London

 • B.A במנהל עסקים ומערכות מידע; המרכז הבינתחומי, הרצליה

עבדה בשוק הביטוח הבינלאומי בLloyd’s of London - ניתוח קטסטרופות של רוחות רעידות אדמה והצפות בביטוח כללי. עבדה בשוק הביטוח בישראל במספר חברות ביטוח גדולות - בתחומי ביטוח חיים, בריאות, ביטוח משנה.

 

עבדה בחברת ייעוץ פרטית - הערכות אקטואריות של הטבות עובדים לפי תקן IAS19, איזון משאבים, חוות דעת לבית משפט וייעוץ פנסיוני לחברות ולאנשים פרטיים.

 Sara  Klaiman - שרה קליימן

 • אקטוארית מוסמכת מטעם אגודת האקטוארים בישראל .F.IL.A.A

 • M.Sc. במימון וחשבונאות, אוניברסיטת ת"א

 • B.Sc. במתמטיקה וכלכלה, אוניברסיטת ת"א

 • בוגרת קורס יועצי משכנתאות, פוקוס מרכז ידע למשכנתאות

 • בוגרת קורס גישור כללי וקורס גישור במשפחה, קבוצת גבים

 • בוגרת קורס דירקטורים – האוניברסיטה הפתוחה

עבדה בחברות ייעוץ אקטוארי פרטיות, בתחומי הערכות אקטואריות של הטבות עובדים לפי תקן IAS19, חישובי רזרבות, מאזני קרנות פנסיה, תמחור ביטוח חיים, חישובי קצבת נכות ושאירים בקרן ותיקה, ביקורות אקטואריות בתחומים שונים.

פורשת צה"ל בדרגת סא"ל, בעלת ניסיון בניהול פרויקטים, תכנון מימוש ובקרת תקציבים גדולים, ניתוחים כלכליים והשוואת חלופות, הצגת נתונים לצורך קבלת החלטות ואפיון מערכות מידע.

אנחנו כאן לכל שאלה. לפרטים נוספים, מוזמנים ליצור קשר.