SK2 logo.jpg

ייעוץ אקטוארי, פנסיוני ומשכנתאות

מתן מענה אובייקטיבי ומותאם אישית. הפיכת המורכב לפשוט. ליווי מקצועי וקשוב.
excel_icon4.png

פתרונות

אקסל

מקסום יכולות האקסל עבור עסקים קטנים ובינוניים – נטפל במקומכם בנתונים, טבלאות, גרפים, דו"חות, מודלים – לטובת שיפור העסק שלכם.

mortgage_icon2.png

ייעוץ

משכנתאות

בניית תמהיל משכנתא מותאם אישית וביצוע מו"מ מול בנקים שונים להשגת תנאים מיטביים, בנטילת משכנתא חדשה או במיחזור משכנתא קיימת.

pension_icon5.png

ייעוץ

פנסיוני

ניתוח אובייקטיבי של התיק הפנסיוני עם המלצות להווה ולעתיד, בהתאם לצרכי הלקוח ותמונת מצבו העכשווית.

actuary_icon2.png

ייעוץ

אקטוארי

הערכות אקטואריות של הטבות עובדים (פיצויים, חופשה, מחלה, הסתגלות ועוד) לפי תקן בינלאומי IAS19, ומתן חוות דעת אקטואריות לבית משפט.

divorce_icon2.png

איזון

משאבים

חוות דעת אקטואריות לחלוקת נכסים פנסיוניים ואחרים בין בני זוג לשעבר, תוך ביצוע אופטימיזציה של החלוקה וליווי בתהליך הרישום.

SK² הוא משרד ייעוץ של שתי שותפות בעלות ניסיון עשיר במגוון תחומים, המציע שירותי איזון משאבים, יעוץ אקטוארי, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ משכנתאות ופתרונות אקסל.

 

שירותינו מיועדים ללקוחות פרטיים ולחברות קטנות ובינוניות ושאיפתנו לספק פתרונות  מקצועיים, אובייקטיביים ומותאמים אישית לכל שלב ושלב בחיים שלכם או של העסק שלכם.

lyp.org_.il_.png
logo.png